The Official Website of the People’s Government of Hunan Province Mobile 中文 Français 한국어 日本語

15 July 2015

Home>Tourism>Tour Hunan>Zhangjiajie>Shopping

Famous shops-Zhangjiajie

 

Tujia Sisters Local Products and Trade Co., Ltd.
 Add: Eco-Agriculture Sightseeing Garden, Shadi Township, Zhangjiajie
 Tel: (86)744-8556007

 

 New Jiacheng Commerce and Trade Co., Ltd
 Add: At the crossing, Dongmen Bridge, Yinbin Rd., Zhangjiajie
 Tel: (86)744-8281666

 

Bubugao Chain Supermarket
 Add: Jinhai'an Residential Zone, Zhangjiajie Bus Station
 Tel: (86)744-8288315

 

Hongli Supermarket
Add: Jiaochang Rd., Zhangjiajie
Tel: (86)744-8288448