The Official Website of the People’s Government of Hunan Province Mobile 中文 Francais 한국어 日本語

15 July 2015

Home>Tourism>Tour Hunan>Yongzhou>Shopping

Famous Shops-Yongzhou

 

 

Red Sun Shopping Plaza
Add: 858 M. Lingling Rd., Lengshuitan Dist., Yongzhou
Tel: (86)746-8428555


Yongzhou Local and Special Products Supermarket
Add: 35 Qingqiao Rd., Lengshuitan Dist., Yongzhou
Tel: (86)746-8322191


Jiangyong Township Youxiang Food Co.
Add: By Baishui Bridge, Jiangyong County, Yongzhou
Tel: (86)746-5752268